Katasztrófavédelmi Mobil Labor

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekövetkezett balesetek, valamint természeti és civilizációs katasztrófák esetében a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében közreműködés a károk felmérésében, a katasztrófa kiterjedésének megelőzésében, valamint a mentésben és a fertőtlenítésben.
 

Alaprendeltetése és feladatai:

 • a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében az alább felsorolt feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában;
 • a veszélyeztetett terület felderítése;
 • a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése és a változások figyelemmel kísérése, a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása;
 • alaprendeltetésből fakadóan — a kárhely parancsnok döntéseinek előkészítéséhez — javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében;
 • a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítése, illetve szükség esetén közreműködés a feladat végrehajtásában;
 • a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában;
 • veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködés a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
 • szakmai segítségnyújtás a társ- és együttműködő szervezetek részére,
 • közreműködés a veszélyeztetettség felmérésében és adatszolgáltatásban a katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára.
 • kapcsolattartás és együttműködés a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokkal, valamint katasztrófavédelmi kirendeltségekkel.
 • kapcsolattartás és együttműködés más, veszélyhelyzeti felderítéssel, kárelhárítással, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel.
Katasztrófavédelem