Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88–89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)–(3) bekezdés.

 

Hatósági hirdetőtábla

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § és a 89. § (1) és (4) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye,

b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése,

c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdéseiben, foglalt adatok,

d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pontjában meghatározott adatok.

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés

Kéményseprőipari szerv

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. §(2) bekezdés.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A  közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. évnél korábbi tervek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontja.

Közzétéve: 2023-12-20
Közbeszerzési Terv 2023

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont.

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

 

Jelenleg nincs releváns adat.

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzés kereső link megjelenítésével történik.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)–b) pont )

Közzétéve: 2023-12-20
Földgáz szerződés 2023-2024

Közzétéve: 2023-03-01
2023_villamos áram_MVM Next szerződés

Közzétéve: 2022-11-17
Földgáz szerződés 2022-2023

Frissítve: 2016-10-27
MOL Nyrt.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont.

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzés kereső link megjelenítésével történik.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont.

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt –figyelemmel az EKR rendszerbevezetésére– a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

A közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik (utolsó közzétételi kötelezettség: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés)

 

Közzétéve: 2020-01-15
2018 éves statisztikai összegzés

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sora.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 13. sora.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.