Tűzvédelmi szakterület bemutatása

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:

  • a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
  • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
  • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.

2012. január 1-én megalakult az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszer.
A különböző szervezetek (tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság és a katasztrófavédelem) egy egységgé alakulása jelentős változásokat hozott. A 2011-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény értelmében 2012. január elsejétől az önkormányzati tűzoltóságok az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóságokká alakultak át 2012. április 01-én. A létrehozott új rendszer egyik fő célja az volt, hogy a rendszer hatékonyan és gyorsan felszámolja a bekövetkező káreseteket, továbbá a feladatok végrehajtása során egyértelműen meg lehessen határozni kinek, milyen feladatai vannak. Fontos és kiemelkedő része volt a rendszernek a feladatok végrehajtásáért felelős személyek megnevezése és a feladatok végrehajtásának számon kérhetősége, vagyis az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelművé válása. A katasztrófavédelem fontos közügy, mely feladatokat határoz meg az állam, illetve az állampolgárok számára. Az új, egységes katasztrófavédelmi rendszerben a szervezeti rendszer új struktúrája állt fel. A hivatásos tűzoltóságok önkormányzati irányítás alól átkerültek a katasztrófavédelmi kirendeltségek közvetlen irányítása alá.