Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság bemutatása

Az elmúlt évek országos tapasztalatai azt mutatják, hogy az állampolgárok és a gazdasági társaságok vagyontárgyaiban jelentős mértéket ölt a tüzek pusztító hatásából eredő kárérték, amelyet tovább növelnek a beavatkozó szervezetek költségei. Az ipari ágazatot vizsgálva megállapítható, hogy a tüzesetek miatti termeléskiesés a tűzkár értékének többszörösét is elérheti. A szabadtéri tűzesetek a természeti- és épített környezetet egyaránt károsítják. A nagymértékű anyagi- és munkaidő ráfordítást követően is lassan tud regenerálódni az ökoszisztéma. A tűzmegelőzés érdekében folytatott prevenciós propaganda több milliárdos megtakarítást eredményezhet a nemzetgazdaságnak. Ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére 2012. év végén létrejött az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A minél hatékonyabb területi prevenciós tevékenység érdekében 2013. január 30-án megalakult a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság. 

 Az eredményes tájékoztató tevékenységhez országos és regionális összefogásra van szükség, amelyben egyaránt fontos szerepet kap a tüzek megelőzésében és a tűzoltásban jártas állami szerv, az ipar és a mezőgazdaság képviselői, a tűzvédelmi szolgáltató vállalkozások, valamint a média. A különböző szakterületeknek a Területi Tűzmegelőzési Bizottságba (TTB) delegált szakemberei által szolgáltatott adatok, információk nemcsak a tájékoztatási tevékenységét segítik, hanem a napi tűzmegelőzési munka során közvetlenül is hatékonyan felhasználhatóak.

Az TTB tevékenységével eredményesen elősegítheti a jogszabályok megismertetését és azok rendelkezéseinek érvényre jutását, ezen felül értékeli a jogszabályváltozások területi szintű szakmai és társadalmi hatásait. 

A regionális eredmények érdekében szükségessé vált tehát a területi tűzmegelőzési bizottságok megalakítása és hatékony működtetése, mivel a területi sajátosságokkal (a veszélyforrások és a média lehetőségeit figyelembe véve) a katasztrófavédelem területi szervei vannak tisztában. 

Az TTB munkaterve szerint programozottan, illetve szükség szerint tájékoztatókat ad ki az egyes évszakokhoz köthető tűzmegelőzési tudnivalókról és időszerű figyelmeztetésekkel, hasznos tanácsokkal látja el a lakosságot és a gazdaság szereplőit.

Letölthető dokumentumok: