Adatkezelési tájékoztató

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben kezel személyes adatokat.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a Heves VMKI által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató- általános

Adatkezelési tájékoztató - polgári védelmi feladatokhoz kapcsolódóan

Adatkezelési tájékoztató - tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzoltási és műszaki mentési valamint veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és iparbiztonsági hatósági feladatainak ellátásához