Bemutatkozás / Introduction

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a vármegye lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Heves VMKI területi hatáskörű rendvédelmi szerv.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

Rendeltetésének betöltése érdekében:

1.      Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.

2.      Vármegyei, és helyi hivatásos szervekkel, önkéntes és bevont- kötelezett polgári védelmi szervezetekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik. Beruházás-szervezést és ingatlangazdálkodást végez.

3.      Fontos hatásköröket gyakorol a vármegyei kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelemigazgatásban.

4.      Szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a vármegyei tűzvédelmi rendszert, helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben. Vármegyei bevetésirányítási tevékenységet végez.

5.       Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai rendszereket működtet.

6.       Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.

7.       Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, és elsősorban a helyi médiával.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The basic function of the Heves County Directorate for Disaster Management, (Heves CDDM), is protecting the lives and the property of the population living in the county and insuring the safe operation of the national economy and protecting the elements of the critical infrastructure, which is a highly important public safety task. Heves CDDM is a law enforcement body with a regional competence.

Its main mission is preventing disasters as an authority; carrying out rescue operations in civil emergencies; organizing and controlling protection activities; eliminating the negative consequences of emergencies and performing reconstruction and rehabilitation.

In order to fulfill its function:

1. It possesses a wide range of industrial safety, fire safety and civil protection authoritative competences: regulates, permits, prohibits, restricts, controls and sanctions. In order toprevent emergencies it coordinates the activities of other authorities.

2. It has county and local professional organizations, voluntary and obligated civil protection bodies, a large pool of equipment, a well-established logistics background. It effectuates investment and property management.

3. It possesses important competences in identifying and monitoring the critical infrastructure in the County , and in civil emergency planning, in defense/protection administration.

4. It regulates and directly commands and controls the county level fire protection system. Its local on-call professional bodies perform firefighting and conduct technical rescue operations, protect, inform and alert the population. It controls the participation of municipal and industrial fire brigades, and voluntary fire associations in firefighting and technical rescue operations. It effectuates the county level deployment control.

5. It runs an up-to-date telecommunications network, a deployment control and IT systems.

6. It cooperates with other law enforcement bodies, the Hungarian Defense Forces municipalities and other authorities ensuring public safety.

7. It maintains relations with non-governmental and charitable organizations, with their federations, and primarily with the local media.