Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Nincs megjeleníthető adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Nincs megjeleníthető adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Nincs megjeleníthető adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2021-01-21
2021. évi elemi költségvetés I.

Közzétéve: 2020-06-16
2020. évi elemi költségvetés II.

Közzétéve: 2020-01-10
2020. évi elemi költségvetés I.

Közzétéve: 2020-01-10
2019. évi elemi költségvetés II.

Frissítve: 2019-03-21
2019. évi elemi költségvetés

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

A költségvetés végrehajtása
Közzétéve: 2021-06-22
2021. I. negyedéves mérlegjelentés

Dátum Megnevezés
2021-06-22
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2021-06-22
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2021-06-22
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2021-06-22
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-19
2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-19
2019. III. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-19
2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-19
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-01-10
2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-01-10
2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-01-10
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-01-10
2017. teljes mérlegjelentés
2020-01-10
2018. I. negyedéves mérlegjelentés
2018-12-11
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-28
2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2018-05-18
2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-11-06
2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017-10-10
2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2017-08-18
Mérlegjelentés 2016. II.negyedév
2017-08-18
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-11-15
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-05-25
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2016-05-25
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015-10-28
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-25
2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015-05-18
Merleg-2014. III. negyedév
2015-02-06
Időközi költségvetési jelentés 2014 5. hónapig
2015-02-06
költségvetési mérleg 2013 IV. negyedév
2015-02-06
költségvetési mérleg 2014 I. negyedév
2015-02-06
Merleg-2014. II. negyedév

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2021-08-09
Foglalkoztatottsági adatok 2021. I. negyedév
2021-05-12
Foglalkoztatottsági adatok 2020. IV. negyedév
2021-05-12
Foglalkoztatottsági adatok 2020. III. negyedév
2021-05-12
Foglalkoztatottsági adatok 2020. I. negyedév
2021-05-12
Foglalkoztatottsági adatok 2020. II. negyedév
2020-09-10
Foglalkoztatottsági adatok 2019. I. negyedév
2020-09-10
Foglalkoztatottsági adatok 2019. III. negyedév
2020-09-10
Foglalkoztatottsági adatok 2019. IV. negyedév
2020-09-10
Foglalkoztatottsági adatok 2019. II. negyedév
2020-01-10
foglakoztatottsagi adatok 2018 II. negyedev
2020-01-10
foglakoztatottsagi adatok 2018 I. negyedev
2020-01-10
foglakoztatottsagi adatok 2018 III. negyedev
2020-01-10
foglakoztatottsagi adatok 2018 IV. negyedev
2018-04-18
foglakoztatottsagi adatok 2017 IV. negyedev
2018-04-18
foglakoztatottsagi adatok 2017 II. negyedev
2018-04-18
foglakoztatottsagi adatok 2017 I. negyedev
2018-04-18
foglakoztatottsagi adatok 2017 III. negyedev
2017-07-05
foglakoztatottsagi adatok 2016 IV. negyedev
2017-02-01
foglakoztatottsagi adatok 2016 III. negyedev
2016-10-20
Foglakoztatottsagi adatok 2016 II. negyedev
2016-08-01
foglakoztatottsagi adatok 2016 I. negyedev
2016-06-28
foglakoztatottsagi adatok 2015 IV. negyedev
2016-03-02
foglakoztatottsagi adatok 2015 III. negyedev
2015-11-16
foglakoztatottsagi adatok 2015 II. negyedev
2015-09-01
Foglalkoztatottsagi_adatok_2015.I.negyedev
2015-05-18
Foglalkoztatottsagi_adatok_2014.IV.negyedev
2015-02-06
foglalkoztatottsagi-adatok-2014-i negyedev
2015-02-06
Foglalkoztatottsagi_adatok_2014.III.negyedev
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Nincs megjeleníthető adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2021-04-20
5m feletti kiadások 2021

Koncessziók

A Heves MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Nincs aktuális adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Nincs aktuális adat.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2021-04-15
Közbeszerzési Terv 2021

Közzétéve: 2020-12-22
Közbeszerzési Terv 2020

Frissítve: 2019-03-28
Közbeszerzési Terv 2019