Polgári védelmi szervezetek felkészítése

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg a polgári védelmi felkészítés követelményeit.

A polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének célja a természeti, civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, azok elhárítására és bekövetkezésük esetén a helyreállítás során jelentkező feladatok végrehajtására való felkészülés. Magyarország településeinek polgári védelmi szervezeteit úgy kell felkészíteni, hogy képesek legyenek az azonosított veszélyeztető hatások okozta események következményeinek kezelésére.

A polgári védelmi felkészítés lehet elméleti és gyakorlati felkészítés is. Az elméleti felkészítés során négyfajta képzést különböztetünk meg: alapképzést, szakkiképzést, továbbképzést és vezetői képzést. A gyakorlati felkészítés célja az elméletben már elsajátított ismeretek begyakorlása, a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének, valamint annak gyakorlása, hogy a szervezetek tagjai a megadott időn belül tudjanak reagálni egy kialakult helyzet esetén a riasztásra.

A polgári védelmi szervezetek felkészítésének részletes szabályait jelenleg a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2019. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről szóló 1/2019. (III. 13.) BM OKF utasítás szabályozza.