Hort felkészült egy esetleges haváriahelyzetre

2022. szeptember 16.

Részleges külső védelmi terv gyakorlatot tartottak a szakemberek Hort nagyközségben, szeptember 15-én.

A település közigazgatási területén található Prímaenergia Zrt. töltőüzeme a jogszabályok alapján felsőküszöb értékű veszélyes üzem, a település pedig külső védelmi terv készítésére kötelezett. A fentiek alapján a településnek és az üzemnek évente részleges, háromévente pedig teljes körű belső és külső védelmi terv gyakorlatot kell tartania. A lakosság biztonságának növelését szolgálja a kiépített MoLaRi rendszer is. A külső védelmi tervet az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a veszélyeztetett település polgármesterének közreműködésével készíti el. A katasztrófavédelmi hatóság a külső védelmi tervben foglaltak megvalósítását rendszeresen ellenőrzi.

A gyakorlat feltételezése alapján az üzem területén baleset történt, mely következtében nagymennyiségű LPG gáz áramlott ki. A kiömlő gáz az időjárási viszonyok következtében szétterjedt, robbanásveszélyes koncentrációt okozva a térségben. A szél a kialakult gázfelhőt a Csányi út és a Budapest-Miskolc vasútvonal felé vitte. 

A katasztrófavédelem többek között ellenőrizte a külső védelmi tervben meghatározott teendők végrehajtását, úgymint a lakosságtájékoztatási feladatokat, a védelmi igazgatás szerveinek riasztásával, tájékoztatásával összefüggő intézkedéseket, a lakosságvédelmi rendszabályok betartását, valamint az ideiglenes elhelyezésről és ellátásról való gondoskodást.

A gyakorlat során a település polgármesterének intézkedései, feladatszabásai határozottak, tény és tárgyszerűek voltak és nem maradt el a kiadott feladatok visszaellenőrzése sem. A hivatal apparátusára épülő irányítótörzs tagjai gyorsan és pontosan hajtották végre a kapott feladatokat.

A cél az volt, hogy a veszélyes üzemek üzemeltetői, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a védelmi igazgatás szakemberei és az önkormányzat egy esetlegesen kialakuló veszélyhelyzet során még hatékonyabban tudjanak együttműködni és beavatkozni. Az esemény végül közös értékeléssel, a felmerült észrevételek, javaslatok ismertetésével zárult.