Hivatalossá tették az együttműködést

2020. február 28.

Hivatalossá tette az együttműködést a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Heves Megyei Építész Kamarával, valamint a Heves Megyei Mérnöki Kamarával, a napokban.

A kamarák részéről Báthory Csaba és Rittenbacher Ödön a szervezetek elnökei, a megyei katasztrófavédelemtől pedig Csontos Ambrus tű. dandártábornok, megyei igazgató látta el kézjegyével az együttműködési megállapodásról szóló szerződéseket. 

Az együttműködés célja a szervezeteket érintő közös feladatok eredményes végrehajtása, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök, továbbá egymás tapasztalatainak, lehetőségeinek felhasználása és egymás kölcsönös segítése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó tűzvédelmi műszaki irányelvek változásai, a mérnöki szemlélet nagyobb térnyerése szorosabb együttműködést kíván a közös feladatok során a tervezők és a tűzvédelmi hatóság között. A tervező mérnökök jártassága nagyban segítheti a katasztrófavédelem munkáját az engedélyezési eljárások során. A tűzvédelmi hatósági eljárások és ellenőrzések során szerzett tapasztalatok ugyanígy segíthetik a tervezői gyakorlatot, ezért a két szervezet szakemberei a jövőben közös képzéseken, szakmai fórumokon fognak részt venni az eredményes együttműködésért.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy. - Heves MKI