Tartalomjegyzék

Születésnapi köszöntés

2020. január 09.

Ma már nyugdíjas, idén kerek születésnapos egykori munkatársakat köszöntött Csontos Ambrus tű. dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató csütörtökön. Rónai Péter 75 éves, Román István pedig 70 éves.

Rónai Péter 1974-ben szerelt fel az akkori egri járási tűzoltó-parancsnokság megelőzési osztályára, majd a Heves Megyei Tűzoltó-parancsnokságon szolgált. Több mint húsz éves munkássága alatt tűzmegelőzési és technikai főelőadói munkakörökben végezte feladatait. 1978-ban alhadnaggyá, 1981-ben pedig hadnaggyá léptették elő vezetői. 1984-ben a füzesabonyi tűzoltóság parancsnoka is volt, majd 1995-ben őrnagyként vonult nyugdíjba. A tűzmegelőzés, tűzvizsgálat és a tűzvédelem végig kísérte szakmai életútját.

Román István 1992-ben kezdte meg munkáját a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelőd szervezeténél, a Heves Megyei Polgári Védelmi Parancsnokságon. 1996-ban az akkori Havária Csoport ügyeletesi és előadói beosztásába nevezték ki, polgári védelmi törzsőrmesterként. Főbb feladatai közé tartozott a riasztási fokozatok elrendelésének ismerete, szükség szerinti alkalmazása, a lakosságriasztó technikai eszközök kezelése, továbbá a katasztrófák esetén végrehajtandó feladatok elvégzése.

A kerek évfordulós születésnapjukon a megyei igazgató egy ajándékkal köszöntötte a két nyugállományú egykori munkatársat és nagyon jó egészséget kívánt számukra a jövőben is.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.