Teendők téli időjárás során


Lakossági tájékoztató a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés legfontosabb szabályairól

Várható következmények:

 • Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
 • A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
 • A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
 • Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
 • A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
 • Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
 • A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.

Ajánlott magatartási szabályok:
Figyelje az időjárás jelentést, hogy időben fel tudjon készülni!
 

Otthonunkban:

Átmeneti áram- illetve energia kimaradás esetére:

 • Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
 • Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
 • A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
 • Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
 • Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
 • Tároljon otthonában legalább 3 napra elegendő élelmiszert az egész család számára.
 • Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
 • Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.

Utazáshoz:

 • Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
 • Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
 • Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát.
 • Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
 • Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert.
 • Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját.
 • Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
 • Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Ónos eső esetén:

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy tekintettel a megváltozott időjárási körülményekre, fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Aki teheti, ne használjon gépjárművet, amennyiben az feltétlenül szükséges akkor tartsák be a téli közlekedésre vonatkozó szabályokat:

 • Csak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak,
 • A gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is,
 • A gépjárműben legyen takaró, forró tea,
 • A megváltozott időjárási körülmények még a gyakorlott vezetőket is próbára teszik, kellő vezetési gyakorlat hiányában ne induljanak útnak,
 • Amennyiben a gépjárművel való közlekedés ellehetetlenedik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt,
 • Várhatóan megnövekszik a mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők) vonulási ideje is.

Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.

A csapadék ráfagyhat a fák ágaira – növelve azok súlyát -, így számolni kell az ágak gallyak letörésével is.

Fontos, hogy a parkoló helyet, a járdán való közlekedést úgy válasszuk meg, hogy az esetlegesen lehulló ágak személyi sérülést és anyagi kárt ne okozzanak.

A jégen tartózkodás szabályai:

A szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejlete van az emberek felelőtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt.
A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat.

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

* éjszaka korlátozott látási viszonyok között,
* járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
* kikötők és veszteglőhelyek területén,
* folyókon,
* rianás esetén, a Balatonon.


Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni.

Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre és próbáljon meg a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadás esetén a felesleges mozdulatokat kerülje, ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Igyekezzen a lábával az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé előrelökni magát, illetve segítséget kérni. Ha partot ér azonnal menjen meleg helyre, szárítkozzon meg, testét törölje szárazra, igyon forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!


Ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézheti a bajt. Életét kockáztatja, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Hívjon segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsa! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek.

A mentést követően, szükség esetén hívjon mentőt!

 
Ónos eső
A viszonylag meleg esőcseppek a talaj közeli hidegebb hőmérsékleten túlhűlnek, és azonnal megfagynak. Ónos csapadék hullhat ködszitálásként is.
Ha a jármű ablakán vagy a burkolaton a jég nem sima, hanem cseppekből álló, durva felületű, akkor ónos eső esett. Ilyen alkalmakkor saját és járműve épsége megőrzésének érdekében, ha teheti, ne induljon útnak, illetve a legközelebbi biztonságos helyen álljon meg.
 
Hófúvás
 
Jellemzően legalább 25-30 cm-es hó esetében fordul elő. A havat a szél megemeli és abból gyakran 1,5 – 2 m magas hóakadályokat épít.
Leggyakrabban az alacsonyabb töltéseken vagy a dombok közötti nyílásokban kell hófúvásra számítani.
A hófúvás által emelt akadályok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes, különösen, ha a szél folyamatosan visszahordja a havat az útburkolatra.
Baj esetén segítséget a helyileg illetékes önkormányzattól, illetve mentésre a tűzoltóság szakembereitől kaphat a 105-ös segélyhívó számon.
 
Havazás
 
Havazásra akkor számíthat, amikor a hőmérséklet fagypont körüli és nagy nedvességtartalmú, hideg levegő érkezik hazánk fölé.
Ha hosszabb útra indul, legyen a kocsiban elegendő élelmiszer, takaró, tartalék üzemanyag, meleg ital. A téli időszakban mindenképpen tartson lapátot az autóban!
 
Jegesedés
 
Jég képződhet a burkolaton lehullott csapadékból, lecsöpögő nedvességből és páralecsapódásból. A páralecsapódás a legveszélyesebb, a vékony jégréteg nehezen vehető észre (ha az úttest nedves csillogása fényszórója fényében hirtelen matt fényűnek látszik, ez a biztos jele a burkolat jegesedésének). Ezért ha a levegő hőmérséklete +2°C alá csökken, a megszokottnál is óvatosabban közlekedjen, hiszen bárhol előfordulhatnak jeges útszakaszok. Ezek leggyakrabban azonban a légmozgásnak leginkább kitett hidakon, felüljárókon, erdőfoltokon áthaladva, illetve mélyebben fekvő útszakaszokon alakulnak ki.

A síkosság miatt vezessen lassabban és tartson nagyobb követési távolságot!
Ha síkos útszakaszra érkezik, lassítson, és lehetőség szerint kerülje a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat.
 

Tájékoztató települési vezetőknek a téli rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatokról

 

Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a folyamatos havazás, illetve hófúvás nem haladja meg a 24 órát, a hőmérséklet –8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége 30 km/óránál kisebb.

Rendkívülinek számít az ettől eltérő:

 • Intenzív, tartós havazás
 • Hófúvás
 • Ónos eső
 • Extrém hideg

A több napon át tartó intenzív hóesés, hófúvás következtében járhatatlanná váló utak önmagukban nem katasztrófák, hanem huzamosabb idejű üzemeltetési akadályok.

Mi a feladata az önkormányzatnak?

Közlekedés biztosítása érdekében:

Az önkormányzati törvény alapján kötelező feladat a településüzemeltetés (melybe beletartozik a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A törvény és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai alapján gondoskodni kell az önkormányzati utak, kerékpárutak, járdák közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről. Ezen a feladatok végrehajtásába be lehet vonni a lakosságot (pl. épület előtti járda karbantartására kötelezni lehet a lakókat külön rendeletben szabályozva).

Szükség esetén időlegesen korlátozható az önkormányzati utakon a közlekedés, de a lakosság alapvető ellátását biztosító gépjárművek, valamint a védekezésben résztvevők mozgása nem tiltható meg.

A feladatok végrehajtása elvégezhető saját gépparkkal, szerződött (megbízott) vállalkozással, illetve a közmunkaprogram keretében. Az önkormányzatot viszont nem kötik a Magyar Közútra vonatkozó időkorlátok, de a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai ajánlása alapján a síkosság mentesítés megkezdési ideje az út besorolásától függően 0,5-5 óra, befejezési ideje 4-24 óra. Ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hómennyiség esetén - a hó eltávolítást 6-24 órán belül javasolt elvégezni. A síkosság mentesítést, valamint a hó eltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszerű fontossági sorrendje: hidak, felüljárók, az autóbuszjáratok hegy- és dombvidéki vonalszakaszai, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez (kenyérgyárak, élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak.

Nem feladata az önkormányzatnak az országos közúti hálózat tisztítása, illetve síkosság mentesítése!

Szociális, oktatási és egészségügyi feladatok

Ha rendkívüli időjárás, természeti csapás miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó és a járási hivatal egyidejű értesítése mellett, rendkívüli szünetet rendelhet el.

A köznevelési intézmények elsődleges feladata a gyermekek, tanulók védelme, testi épségük, egészségük megőrzése, biztonságba helyezése, felügyeletük, ellátásuk megszervezése, biztosítása. Köznevelési intézmény érintettsége esetén a Kormányhivatal, Tankerület-igazgató értesítése mellett szükség lehet a gyermekek, tanulók ellátásának megszervezésére is!

A hátrányos helyzetben élők és hajléktalanok esetében a téli időszakban kiemelt cél a hideg kockázatainak és ártalmainak csökkentése, elhárítása, melyek között különös veszélyt jelentenek a kihűlés, fagyási sérülések, éhezés, közterületen éjszakázás és a különböző betegségek.

Az egészségügy jellemző feladatai extrém téli időszakban:

 • Az egészségügyi ellátó rendszer működésében keletkezett zavarok jelzése és azok megoldásának kérése (kórházak, rendelőintézetek megközelíthetősége, dolgozók eljutása az intézményekbe, stb.)
 • Az esetlegesen elzárt települések egészségügyi ellátásának fenntartása (például háziorvosi ellátás igénybe vehetősége, gyógyszerellátás, dialízises betegek, szülő nők eljuttatása az ellátó helyre.)
 • Hóakadály miatt elakadt gépjárművek utasainak helyszíni-, illetve ideiglenes szálláson történő ellátása (fagysérülések, kihűlés, krónikus betegek).
 • Lakossági tanácsadás.

Jogszabály alapján a polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait.

A beavatkozások költségtérítése:

Az „átlagos téli időjáráshoz” tartozó feladatokat az önkormányzatnak saját költségvetésből kell biztosítani!

Vis maior támogatás akkor kérhető, ha az időjárási helyzet olyan beavatkozásokat igényel az önkormányzattól, mely előre nem tervezhető, illetve a normál esetektől eltérő intézkedéseket kell bevezetni a településen.

Azonban rendkívüli téli időjárás esetén a védekezési költségek kizárólag akkor vehetők igénybe, ha az Országos Meteorológiai Szolgálat hófúvás (vagy havazás) miatt az adott térségre a legmagasabb veszélyességi szintű figyelmeztetést adott ki.

Védekezési feladatok például az alábbiak lehetnek:

 • A saját utak járhatóságának biztosítása külső segítség, vagy túlmunka igénybevételével. (Önkormányzati dolgozó munkaidőben végzett munkadíja nem számolható el)
 • Elzárt települések esetében különleges gépjármű igénybevételével a lakosság alapvető ellátásának biztosítása.
 • Az elzárt települések egészségügyi ellátásának fenntartása.
 • Befogadó-, melegedő helyek üzemeltetése.
 • Halasztást nem tűrő esetben a nem önkormányzati utak (közutak, magánutak) járhatóvá tétele.

A vis maior elszámolás alapja, hogy minden rendkívüli intézkedésről tájékoztassák a Katasztrófavédelem főügyeletét és a pontosan vezessék az eseménynaplót.

Kapcsolódó jogszabályok:
 • 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 • 9/2011. (II. 15.) Korm. Rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól