Robbantási tevékenység bejentése


A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak és környezetvédelmi hatóságnak, továbbá épület vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének a melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni.

Nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást a meghatározott szerveknek, továbbá a külszíni művelésű bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást a megyei rendőr-főkapitányságnak.

Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a meghatározott hatóságoknak.

Letölthető melléklet:

A robbantási tevékenység bejelentése

Ide vonatkozó jogszabály: 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
Jogszabály link