Pályázatok


         DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

                          PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján pályázatot hirdet a tűzvédelmi prevenció, vagy elhárítás területét érintő, a szakterület fejlődését, fejlesztését támogató pályamű elkészítésére.

                    A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a tűzvédelemi területen olyan aktuális témák igényes feldolgozása, amelyek elősegítik a terület fejlődését.

                         PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 1. A pályázaton a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltó-, illetve civil szakemberek, felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy tanulmányokat folytató leendő tűzoltók vehetnek részt.
 2. Pályázni egyénileg lehet.
 3. Pályázni a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatban ki lehet fejteni többek között a műszaki technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humán erőforrás gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdést is.
 4. A dolgozat tartalmilag, formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, összefoglalást is tartalmazzon. A dolgozathoz mellékletek is csatolhatok (ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók stb.), amelyek nem számítanak a mű terjedelmébe.
 5. A pályázat terjedelme maximum 30 gépelt oldal lehet, A/4-es formátumban, 14-es betűnagysággal, 1.5-es sortávolsággal, oldalanként 30 sorral.
 6. A pályázat során a kijelölt bírálóbizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: formai követelmények - maximálisan adható 10 pont, stilisztikai színvonal - maximálisan adható 10 pont, szakmai tartalom - maximálisan adható 50 pont, szakmai újszerűség -maximálisan adható 20 pont, gyakorlati alkalmazhatóság - maximálisan adható 20 pont.
 7. A pályaműveket elektronikus adathordozón és nyomtatott formában, egy példányban (kötve vagy fűzve) zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A borítólapon a pályázat megnevezését, a mű címét és a jeligét kell feltüntetni.

A pályázati anyagokhoz jeligével ellátott zárt borítékot kell elhelyezni, amely a következő adatokat tartalmazza:

 1. jelige
 2. a mű címe
 3. a pályázó neve
 4. rendfokozata
 5. beosztása
 6. anyja neve
 7. születési helye és ideje
 8. szolgálati helye és telefonszáma
 9. állandó lakcíme és telefonszáma

8. A pályamüveket az alábbi címre kell eljuttatni:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatal Igazgatási Főosztály

1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Beküldési határidő: 2018. május 07.

A kijelölt határidő után beérkezett, vagy az előírásoktól eltérő formában benyújtott dolgozatokat a pályázat kiírója kizárja a pályázatból. A már beérkezett pályamüveket nem lehet kiegészíteni, illetve módosítani.

 1. A jeligés pályaműveket bíráló bizottság értékeli és választja ki a nyertes pályamüvet.
 2. A nyertes pályázó díja egy bevésés nélküli aranygyűrű.
 3. A díj átadására 2018. június 08-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) kerül sor.
 4. A benyújtott pályaműveket a BM OKF megőrzi, hasznosítja. Megjelentetés esetén a szerzői jogi jogosultságok és kötelezettségek a szerzőt illetik.