Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
 

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A Ket. alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról

A bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Kijelölő határozatok

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A. (1) a) pontja.

 

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari szolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye

b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,

c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 17.§, 21/2016. BM rendelet

Nincs eltiltott szolgáltató.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) )

 

Közzétéve:  2018. április 23.
Letöltés:    Földgáz_szerződés_2017-18
Közzétéve:  2018. február 08.
Letöltés:    2018_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2017_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2016_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Letöltés:    2015_villamos áram_MVM Partner
Közzétéve:  2016. november 15.
Letöltés:    Főgáz_földgáz kereskedelmi szerződés_2016-2017
Közzétéve:  2016. október 27.
Letöltés:    MOL Nyrt.
Közzétéve:  2016. október 27.
Letöltés:    Főgáz_földgáz kereskedelmi szerződés_2015-2016
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) a) pontja

Közzétéve:  2017. június 21.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. március 16.kozbeszerzesi-terv-2013
2016. március 16.kozbeszerzesi-terv-2014
2016. március 24.kozbeszerzesi-terv-2015
2017. június 21.kozbeszerzesi-terv-2016
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) b) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

 

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) e) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja

Jelenleg nincs releváns adat.