Hatósági hirdetőtábla


KIVONAT

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényből

 

80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet

a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,

b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni,

c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,

d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott,

f) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,

h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott,

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy

j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelően megismerhetetlenné teszi.


A hirdetőtáblán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. §-a, továbbá a 80/A. § szerinti, hirdetményi úton történő közzététel valósul meg.


Iktatószám:

36030/2021-3/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2017. november 30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja

Közzététel dátuma: 2017. december 29.
Eljáró hatóság neve:

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

egyéni vállalkozó kötelezése tűzvédelmi bírság megfizetésére

Ügyfél megnevezése, székhelye:

egyéni vállalkozó

Publikált dokumentum fájl neve:

Gyongyos_KvK_36030_2021_3_2017_alt_hatarozat_nyilvanos

Bíróságon megtámadva: Nem
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat tekintetében eljáró hatóság/bíróság megnevezése: -
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat közzétételének napja: -
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat publikált változata: -

Iktatószám:

36030/1669-6/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma: 2017. december 2.
Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés g) pontja

Közzététel dátuma: 2017. december 29.
Eljáró hatóság neve:

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

természetes személy kötelezése tűzvédelmi bírság megfizetésére

Ügyfél megnevezése, székhelye:

természetes személy

Publikált dokumentum fájl neve:

Gyongyos_KvK_36030_1669_6_2017_alt_hatarozat_nyilvanos

Bíróságon megtámadva: Nem
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat tekintetében eljáró hatóság/bíróság megnevezése: -
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat közzétételének napja: -
a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozat publikált változata: -