Hírek


Nagy erejű vihar csapott le Lőrinci településre - a feltételezés szerint
2018. április 12. 15:37
Egyidőben hat helyszínen zajlott az a nagyszabású gyakorlat, amelyet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szervezett április tizenegyedikén Lőrinciben.

A katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat elsődleges célja volt begyakorolni azokat a mozzanatokat, melyek a létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) védelmére, a veszélyhelyzetek következményeinek, hatásainak csökkentésére, újabb veszélyhelyzetek kialakulásának megakadályozására,  a közüzemi szolgáltatások folytonosságának mielőbbi visszaállítására irányulnak. A gyakorlat hozzájárult az esetlegesen előforduló káresemények, krízis helyzetek hatékonyabb kezeléséhez, valamint a szervezetek közötti gyorsabb információáramlás és a reagálási képesség erősítéséhez.

A gyakorlat keretében az „energia”, a „víz” és az „infokommunikációs technológiák” ágazatok területén történt üzemzavar, ennek következtében szünetelt az ivóvíz szolgáltatás, szennyvízkezelés, áramszolgáltatás, internet és vezetékes telefonszolgáltatás. A gyakorlaton a felszámolásában résztvevő irányító és döntést előkészítő szervek és a végrehajtó szervezetek, valamint szolgáltatók vettek részt, úgymint a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Lőrinci Város Önkormányzata, a Hatvani Rendőrkapitányság, a helyi Polgárőrség, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az ÉMÁSZ Hálózati Kft., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt., valamint az érintett volántársaságok.

A rendezvényt Dr. Zólyomi Géza tű. ezredes, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője nyitotta meg, a végrehajtandó gyakorlat elemeket pedig Vaszkun Attila tű. alezredes, iparbiztonsági felügyelő ismertette.

A feltételezés szerint Lőrinci város közvetlen közelében viharos szél kíséretében erős zivatarzóna vonult át. Egy nagy erejű villámcsapás miatt kigyulladt a település egyik létfontosságú trafóállomása. A zivatarzóna centruma elérte az áramszolgáltató egyéb üzemi területeit is, melynek következtében a fakidőlések, ágleszakadások miatt a település nagy részén az áramellátás megszűnt. A fakidőlések által leginkább érintett terület az Árpád utca volt. Az elektromos hálózat sérülése, az üzemzavar teljes körű elhárítása több órás szolgáltatás kiesést eredményezett, amely a térségben élő emberek életét megnehezítette és több létfontosságú létesítmény, intézmény működését is veszélyeztette. A hosszantartó áramkimaradás miatt veszélybe került a település ivóvíz ellátása, a szivattyúk leállása miatt. További nehézséget jelentett a szennyvíz átemelése, továbbítása. A nagyszámú fakidőlések miatt a település több pontján sérültek a telefon és internet szolgáltatást biztosító légvezetékek, optikai kábelek.

Az elméleti feladatmegoldásokon túl, konkrét beavatkozási elemeket is tartalmazott a gyakorlat. A hivatásos tűzoltók, az áramszolgáltató szakembereinek közreműködésével elvégezték a település leginkább érintett részén a veszélyes faágak eltávolítását, a vízszolgáltató pedig aggregátoros betáplálásokat végzett, illetve mobil eszközzel biztosította a lakosság ideiglenes ivóvíz ellátását.

A közös gyakorlás fontosságát az Operatív Törzsben részvevő valamennyi intézkedésre jogosult vezető hangsúlyozta, a gyakorlat végrehajtását, a közös beavatkozások, intézkedések megtételét hatékonynak, az együttműködést példaértékűnek tartotta.

Fotós: Samu András tű. alezredes

 

Kapcsolódó képek:

Nagy erejű vihar csapott le Lőrinci településre - a feltételezés szerint Nagy erejű vihar csapott le Lőrinci településre - a feltételezés szerint Nagy erejű vihar csapott le Lőrinci településre - a feltételezés szerint
>>> További képek a galériában <<<