Hirdetmények


KIVONAT
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

„80. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
b) a jogutód nem ismert,
c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.
(2) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.
(3) Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő ügyfelek és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. § alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elő. Ilyen esetben a hirdetmény tartalmazza:
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) a kérelmező ügyfél nevét (megnevezését),
e) az ügy jellegétől függő hatásterületet,
f) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető, valamint
g) a jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről való tájékoztatást.
(4) A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti, valamint a hatásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni, ezenkívül az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető. Ha a hatóság kijelölés alapján jár el, a hirdetményt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, valamint a kijelölés alapján eljáró hatóság is kifüggeszti és közzéteszi.
(5) A hirdetmény hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés esetén a hirdetmény hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és levételének napját az iraton meg kell jelölni, az internetes honlapon történő közzététel idejét pedig visszakereshető módon dokumentálni kell.
(6) Ha a hirdetményi úton történő közlés feltételei már nem állnak fenn, a hatóság haladéktalanul gondoskodik a hirdetmény eltávolításáról, és a kapcsolattartás általános szabályai szerint felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.”

 

 

Tárgy: 2015.10.31. napján Erk, Kossuth tér 3 szám alatt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény

Tárgy: 2015.09.15. napján Eger, Kőkút úti pincesor előtt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény

Tárgy: 3212 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncs területén az MBM, BBC, PRO, VAY, CTB FHS jelű épületek területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: Súlyos káresemény elhárítási terv készítési kötelezettség megállapítása ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén a BOI, TCS jelű épületek területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén a WOF jelű épület területén elhelyezkedő szerverterem és szünetmentes tápegység helyiség védelmére kiépített gázzal oltó tűzoltóberendezés használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 2016.04.26. napján Hatvan, Pázsit utca 35-37 szám alatt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény

Tárgy: 2016.11.20. napján Nagyfüged, Viola út 4. sz. alatt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő BOI, FHS épületek  védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő BOI, FHS épületek  védelmére kiépítettEsser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: Katasztrófavédelmi engedély kikötésekkel történő megadása ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 2017.01.04. napján Eger, Braunvölgy dűlő, 25605 helyrajzi szám alatt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény (kifüggesztés napja: 2017.02.28 - levétel napja: 2017.03.17)

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő SSU,CCH,EGG,EHS,MLD,TEC,PRY,PRS, SET jelű épületek  védelmére kiépített Esser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés létesítési ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: Katasztrófavédelmi engedély kikötésekkel történő megadása ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: Beépített tűzoltó berendezés használatba vétele ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése a 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő TC épületben. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő LCK,WOF,PSP,PTB,SEB épületek védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő LCK,STC,WOF,PSP,PTB,SEP,SET és MRS épületek védelmére kiépített FlexES típusú automatikus tűzjelző berendezés használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő COR épület védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő PGB,PTC,PFF,CCH és EHS épületek védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő PGB,PTC,PFF,SSU,CCH,EHS,TCS,COR,CTB és FGS épületek védelmére kiépített Esser FlexES típusú automatikus tűzjelző berendezés használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő CTB és FGS épületek védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 2016.11.20. napján Nagyfüged, Viola út 4. sz. alatt történt tűzeset miatt indult tűzvizsgálati eljárás - Hirdetmény (kifüggesztés napja: 2017.05.15 - levétel napja: 2017.05.31)

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő TEC épület védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő FBM épület védelmére kiépített sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat használatbavételi ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő LAB,FBM,TEC jelű épületek  védelmére kiépített Esser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: Siad Hungary Kft. - építési engedély kiadásához hozzájárulás kikötésekkel történő megadása ügyében  hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő PRY,PRS jelű épületek  védelmére kiépített Esser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő HAN,EGG,MLD,HCH,RMS jelű épületek  védelmére kiépített Esser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő HAN,RMS jelű épületek  védelmére kiépített Sprinkler típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő BBC jelű épületek  védelmére kiépített Sprinkler típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő KIT jelű épület  védelmére kiépített Esser FlexES típusú beépített automatikus tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő MBM, PRO, BBC, CSS jelű épületek védelmére kiépített tűzjelző berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő MBM jelű épület  védelmére kiépített Sprinkler típusús tűzoltó berendezés használatba vételének ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése - Hirdetmény

Tárgy: 3112 Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő MBM jelű épület védelmére kiépített Sprinkler típusú beépített tűzoltóberendezés és tűzcsaphálózat létesítése a TSP, PSP, EGG, Végső Mixer, Végtermék kezelő épületekben elhelyezett raktár és Zöld gumi pufferek polcközi védelmére hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem 2025 gyengeáramú adatátviteli helyiség területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem 3005 gyengeáramú adatátviteli helyiség területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő TSP-TTB-TGB-TTCTFF épületek területére tervezett  tűzjelzőberendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem Magasraktár helyiség területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő TSP-TTB-TGB-TTCTFF épületek területére tervezett tűzoltó berendezés használatbavételi engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem Magasraktár helyiség területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem helyiség területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz. alatti 570-es Alkohol tartálypark területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Szilvásvárad, Egri u. 16. szám alatt lévő konyha területén konyhai főzősziget és elszívó ernyő védelmére szolgáló Kidde WHDR kémiai konyhai oltórendszer létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Gyöngyöshalász, 0106 hrsz. alatti Apollo Gumiabroncsgyár területén lévő TSP-TTB-TGB-TTCTFF épületek területére tervezett tűzjelzőberendezés használatbavételi engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Hatvan, 0331/75. hrsz. alatti Nipüf Hatvan Ipari Park Kft. területén „A” épület területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem 3005 Gyengeáramú helyiség területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem iroda épületében lévő konyha területén konyhai főzősziget és elszívó ernyő védelmére szolgáló TYCO ANSUL R-102 típusú konyhai oltórendszer létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Eger, 9850/1. hrsz. alatti ZF Hungária Kft. területén lévő 8HP összeszerelő üzem 2025 Gyengeáramú helyiség területére tervezett tűzoltó berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Gyöngyöshalász, Apolló út 0107/18 hrsz. alatti SIAD Hungary Kft. területén lévő Office building, Guardian boksz és az Eletrical room-building storage épületek tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. „A” épület területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 6. szám 2605/6 hrsz. alatti Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium objektum területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz. alatti 050-es jelű külső gázrendszer területére tervezett tűzjelző berendezés használatbavételi engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése.  - Hirdetmény

Tárgy: 3271 Visonta, 0158/5 hrsz. alatti 052-53-54-es jelű épület területére tervezett tűzjelző berendezés létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény

Tárgy: NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. „A” épületében lévő konyha területén konyhai főzősziget és elszívó ernyő védelmére szolgáló TYCO ANSUL R-102 típusú konyhai oltórendszer létesítési engedélye ügyében hozott döntés hirdetményi úton való közlése. - Hirdetmény