Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Kik a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek?

A Kat. 79. § szerint két jogcím alapján kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni az alábbiak szerint:
a)      Kat. IV. szerinti üzemeltetők (alsó- felső küszöbértékű üzemek és küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői),
b)      az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek.
Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie:
a) az állami és önkormányzati szervnek,
b)   a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak,
c)   a gazdálkodó szervezetnek,ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik,
d)   az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladta meg,
e) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak.