Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Az engedéllyel már rendelkező veszélyes ipari üzemekben folyó tevékenységet ellenőrzi, felügyeli-e a hatóság valamilyen módon?

A veszélyes tevékenység végzését engedélyező határozat kiadását követően, függetlenül attól, hogy történt-e változás az üzemben, a hatóság a felső, illetve az alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemeknél legalább évente, illetve kétévente tart hatósági ellenőrzést, amelynek során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a hatósági előírások betartását vizsgálják. Amennyiben a hatóság az ellenőrzés során műszaki, vezetési és szervezeti hiányosságokat tár fel, kötelezi az üzemeltetőt azok megszüntetésére. A veszélyes ipari üzemben történt olyan változások esetén, amelyek a biztonsági jelentés vagy elemzés felülvizsgálatát, módosítását teszik szükségessé, az új engedély kiadását megelőzően a hatóság helyszíni szemle keretében vizsgálja a biztonsági jelentés vagy elemzés valóságtartalmát.