Gazdálkodás


 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége

 

2011. január 1-től az Alapító okirat módosításával a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv lett.  A Gazdasági Igazgatóhelyettesi szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségében ellátja az igazgatóság műszaki, gazdasági, informatikai, távközlési tevékenységének irányítását.
 

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi szervezet feladatai: 

 • A pénzügyi és számviteli előírásoknak, az OKF Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően biztosítja az igazgatóság működésének pénzügyi feltételeit, gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal, végzi a pénzügyi-számviteli feladatokat.
 • Végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik az anyag- és eszköznyilvántartásról, az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról, illetve azok állagmegóvásáról.
 • Intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását
 • Közreműködik az üdültetés szervezésében.
 • Végzi a költségvetési támogatást kapott köztestületi tűzoltóságok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat, véleményezi a technikai eszközfejlesztési pályázatokat.
 • Közreműködik a polgári védelmi szervek és szervezetek béke- és minősített időszaki anyag és eszközigény összeállításában és megyei szintű biztosításában.
 • Végrehajtja a műszaki, a vegyvédelmi és egyéb technikai eszközök igénybevételével, kezelésével, rendszerbeállításával, kivonásával kapcsolatos helyi feladatokat, részt vesz az óvóhely nyilvántartással, fenntartással, működőképesség biztosításával kapcsolatos szakfeladatok végrehajtásában.
 • Ellátja a szolgálati járművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Működteti a raktárbázist, gondoskodik a megfelelő készletezési és raktározási feltételekről, a raktár működtetéséről, védelméről.
 • Végzi az objektumok üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Üzemelteti és karbantartja az igazgatóság számítógépes programjait. Gondoskodik a számítógépek üzemképességéről, ellenőrzi a szakágak ez irányú tevékenységét. Szervezi és ellátja az igazgatóság informatikai tevékenységét.
 • Részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztésére, illetve épület-beruházásaira vonatkozó pályázatok, közbeszerzési eljárások előkészítésében, esetenként elbírálásában.
 • Végzi a polgári védelmi szervezetek ellátásával kapcsolatos feladatokat.
 • Érvényesíti a lakosság riasztásának helyi rendszerére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeket, javaslatot tesz új eszközök telepítésére, ellenőrzi a meglévő rendszerek alkalmazhatóságát, kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.
 • Közreműködik a távközlő és lakossági tájékoztató-riasztó berendezések üzemképessége biztosításában, ellátja a katasztrófavédelem egységei informatikai rendszerének működtetését, karbantartását és fejlesztését, ellátja a frekvenciagazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Koordinálja a tűzoltóságok, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, a polgári védelmi szervek, valamint az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek hírforgalmát, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről.
 • Gondoskodik az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, hardver és szoftver ellátásról, a működtető programok beszerzéséről és a rendszerek vírusvédelméről.