Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések


HATÓSÁGI FELHÍVÁS GÁZSZERELŐK RÉSZÉRE

 

A gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatban az elmúlt időszakban több jogszabály módosult, valamint jelent meg.

A módosult, valamint az újonnan megjelent jogszabályok a következők:

  • a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (definíciók, valamint 88-89.§)
    Hatályos: 2014.02.25.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV.3.) kormányrendelet. Hatályba lép: 2014.05.03.
  • a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV.3.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet). Hatályba lép: 2014.05.03.

A BM rendelet alapján hatósági eljárás a kirendeltségen indulhat hivatalból, vagy kérelemre.

A hatóság kérelemre eljárást indít abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos, vagy a társasház nem ért egyet a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal és annak átvételétől számított 30 napon belül kérelmet nyújt be a hatóság felé a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából. A katasztrófavédelmi kirendeltségek a gázszolgáltatók által végzett műszaki-biztonsági felülvizsgálatok szakszerűségének és a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági megfelelőségének megállapítására hatósági szakértőt, vagy igazságügyi szakértőt rendelnek ki. Az eljárás során kirendelhető hatósági szakértőkről a katasztrófavédelmi igazgatóságok nyilvántartást kötelesek vezetni.

A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

  • a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja,
  • a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló jogszabály szerinti, a gázcsatlakozó-vezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedéllyel rendelkezik,
  • az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
  • a fentiek szerinti feltételek meglétét igazolja.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a mellékelt kérelem kitöltésével és a szükséges mellékletek egyidejű megküldésével kezdeményezhetik a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát végző személyek a nyilvántartásba vételüket, amely alapján végezhetik szakértői tevékenységüket Heves megyében.

A nyilvántartás összeállítása során csupán a 2014. május 3-tól beérkező kérelmek adatait tudja a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhasználni, a megadott időpont előtt érkezett kérelmek adatait nem.

Kiegészítés (2014. május 19-től):

A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (IX. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklet 3. pontja szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által nyilvántartott műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosult gázszerelők névjegyzékében szereplők is nyilvántartásba vehetők, tehát a nyilvántartásba vételnek nem feltétele a rendelet 2. melléklet 3. pont 3.5 alpont szerinti a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultság.

A nyilvántartási kérelemhez szükséges formanyomtatvány itt letölthető!