Energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállásaEnergetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása

A lakótelepek hő ellátását távhő és vezetékes gáz szolgáltatja, melyek üzemzavara az ott élő lakosság életkörülményeit befolyásolja. A villamos energiahálózatban, valamint az ivóvízellátásban keletkezett zavarok szintén befolyásolják a település lakóinak életkörülményeit. A bekövetkezett üzemzavar esetén a távhő és melegvíz szolgáltatásban gondok merülhetnek fel, mely kihatással lehet a lakótelepi lakásokra.

A természeti katasztrófák, terrorcselekmények, emberi mulasztások, tűzesetek másodlagosan veszélyeztethetik a biztonságos üzemeltetést, ezáltal veszélyforrásként kell számolni velük.