A polgári védelemi szakterület bemutatása


A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai


Megváltozott a világ! A változás az élet minden területét érinti, megváltozhatnak országhatárok, politikai viszonyok, gazdasági mutatók és sajnos megváltoznak a környezeti hatások is. Nemcsak a katasztrófavédelemben dolgozó szakemberek, hanem a világot nem szakmai szemmel szemlélő civil lakosok is láthatják a változásokat, melyek következtében összefolynak az évszakok, olyan időjárási jelenségek alakulnak ki, amelyek korábban nem voltak jellemzőek adott helyre. Az időjárási jelenségek szélsőséges értékek között mozognak, vihar, jégeső, hurrikán, cunami és még számos olyan esemény alakul ki, ami fokozott intenzitással sújtja a Földet.  
 
Veszélyben a világ! A tudományos munkával foglalkozó kutatók és szakemberek kutatásainak, a médiáknak és sajnos a tényszerű adatoknak köszönhetően az országok vezetői ráébredtek, vagy kezdenek ráébredni arra, hogy a változásoknak mi emberek is okozói vagyunk és tennünk kell annak érdekében, hogy a további veszélyhelyzeteket elkerüljük, a már kialakult problémákat kezeljük. Tennünk kell a környezetszennyezés visszaszorításáért, az ivóvíz megmentéséért, a káros folyamatok visszafordításáért és a globális klímaváltozás elkerüléséért.
 
A katasztrófavédelem szerepe hazánkban és az egész világban felértékelődött és a figyelem középpontjába került. Ennek egyik oka, hogy nem készültünk fel megfelelően, olykor felelőtlenül, fejünket a homokba dugva éltünk és a kialakult katasztrófák káros hatásaira az áldozatok számára és a bekövetkezett anyagi kár mértékére kaptuk csak fel a fejünket.
 
De sajnos nem lehet az idő kerekét visszaforgatni, nem lehet a már kialakult káros változásokat meg nem történtté tenni, de ma már tudjuk, hogy tenni kell valamit. Ez most az emberek feladata és felelőssége is. De vajon képesek vagyunk e megtenni mindent a pozitív változásokért? Képesek vagyunk e félretenni a gazdasági haszonszerzés reményét, az egyes országok saját önös érdekeit? Képesek vagyunk e szankciókat alkalmazni annak érdekében, hogy biztonságosabb környezetet alakítsunk ki? Bíznunk kell a változásban, és ami ennél is sokkal fontosabb mindenkinek tennie is kell a változásért.
 
Sokan –tévesen – azt gondolják, hogy nem ér semmit az, hogy ő megpróbál környezettudatosan élni, hiszen a többi ember nem követi a példáját, szemetel, figyelmen kívül hagyja az előírásokat, jogszabályokat, sőt olykor szándékosan károkat okoz. Önmagában az, ha egy ember szelektíven gyűjti a hulladékot, kevesebb üzemanyagot használ, nem pazarolja feleslegesen az ivóvizet, az áramot, nem eredményez kimutatható változást, de a tudatos életvitelével ráébreszthet másokat is e dolgok fontosságára és közösen társadalmi összefogással elérhetjük a kitűzött céljainkat.
 
A polgári védelmi főfelügyelőség szakemberei a jogszabályok adta kereteket felhasználva azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy munkájukkal hozzájáruljanak az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető hatások elhárításához. Legfontosabb, hogy a tervező, szervező, elemző, felkészítő szakmai feladatok végrehajtásával a katasztrófák kialakulását el tudjuk kerülni, de ha az erőfeszítések és a tett intézkedések ellenére mégis bekövetkezne egy káresemény, az a lehető legkisebb mértékű károkat okozza, és mielőbb megkezdődjön a helyreállítás.
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. alapján a polgári védelem feladatai
·   a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
·   a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása;
·   a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás;
·   az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
·   védelmi célú építmények fenntartása;
·   lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása;
·   gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről;
·   a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
·   a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése;
·   a veszélyelhárítási tervezés, szervezés;
·   közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.