A terrortámadásokrólA terrortámadásokról

A terrorizmus által közvetlenül fenyegetett államok nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervei - hagyományos felderítő és elhárító tevékenységük ellátása mellett - a legutóbbi időszakban aktívabban vonták be állampolgáraikat is munkájukba. Ennek nemcsak az a magyarázata, hogy információforrásaikat bővítsék, hanem az a felismerés, hogy a lakosság - a jelenkori terrorizmus elsődleges célpontjaként, illetve lehetséges áldozataként - éppúgy érdekeltté vált a terrorellenes küzdelemben, mint maguk a szolgálatok.

A terroristáknak a legfontosabb eszközeik nem a fegyverek, manapság a leggyorsabb és leggyakrabban használt kommunikációs csatornát, az Internet hívják segítségül. Van saját webszolgáltatójuk, honlapjuk, online magazinuk. Közvetlen kapcsolatba tudnak lépni a régi és új tagjaikkal, szimpatizánsaikkal, képviselőikkel, az állampolgárokkal akik egyetértenek a nézeteikkel valamint az ellenségeikkel is. Interneten keresztül vitatják meg tanaikat, nézeteiket, itt adnak utasításokat a bombatámadásokhoz és ezen a közegen keresztül küldenek rejtett, kódolt üzeneteket egymásnak. Az Interneten kívül a médiát is felhasználják a rövid üzeneteik, videóik közléséhez.

A terrorcselekmények célpontjait nehéz behatárolni. Általában a könnyen sebezhető, kevéssé védett, szimbolikája, vagy funkciója révén jelentőséggel bíró, sok ember által látogatott épületek, épületegyüttesek számítanak veszélyeztetett objektumoknak.

A terrorcselekmény előkészületi szakaszát - amennyiben azt nem sikerül időben megakadályozni - a konkrét megvalósítás kísérlete követi. Ekkor észlelhetünk olyan eseményeket, hogy valaki szándékosan hátrahagyva a csomagját, sietve távozik egy helyszínről, de - a közelmúltból vett magyarországi példa alapján - előfordulhat az is, hogy egy, a környezetéhez nem illő tárgyra leszünk figyelmesek (gyanús csomag egy közterületi pad alatt). Az ilyen jelenségekkel kapcsolatos intézkedések legtöbbje rendvédelmi természetű, így a gyors beavatkozást a rendőrség soron kívüli tájékoztatása segíti elő.